Testar LBG-drivna lastbilar

Sex logistikföretag testade LBG-drivna lastbilar. Foto: Gasum

Lågutsläppsbränsle blir allt mer populärt inom den nordiska transportsektorn. Sex svenska logistikföretag som ingår i MaserFrakt har nyligen testat lastbilar som använder flytande biogas, LBG, som bränsle. Företagens förväntningar om betydligt lägre utsläpp och en bättre arbetsmiljö överskreds. Övergången till renare energi går allt snabbare i Sverige eftersom regeringen aktivt försöker att uppfylla de nationella och europeiska utsläppsmålen.

Sex logistikföretag i Sverige testade LBG-lastbilar som ett sätt att minska sina utsläpp. Dessa logistikföretag ingår i MaserFrakt, det största transportföretaget i Sverige. Enligt MaserFrakt var företaget som testade LBG nöjda med sin klimatpåverkan och förarna uppskattade LBG-lastbilarnas tysta motorer.

– Enligt förarna var skillnaden liten mellan att köra en diesellastbil och en LBG-lastbil, vilket är väldigt positivt. Det lägre motorbullret är också jättebra eftersom det innebär en bättre arbetsmiljö för våra förare, säger Frida Jahncke, bränsleansvarig, MaserFrakt.

Företaget märkte även att eftersom LBG är kostnadseffektivt, kan dess inverkan på de övergripande kostnaderna förbättras genom ett förnuftigt körsätt och förarnas öppenhet för förändringar. En av MaserFrakts förare som testade en LBG-lastbil lyckades minska sin genomsnittliga bränsleförbrukning från 2,7 kg per mil till 2,59 kg. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på 35,07 kr per mil, vilket är anmärkningsvärt lågt.

Under bränslets livscykel, kan användning av miljövänlig LBG hjälpa till att minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas kan uppnå minskade utsläpp på upp till 20 procent. Eftersom biogas använder samma gasinfrastruktur som naturgas, är en övergång till biogas både enkel och kostnadseffektiv.

– Vi måste samarbeta för att minska klimatpåverkan från vägtransporter och uppnå den ambitiösa målsättningen som har satts av EU och den svenska regeringen. Vi är glada över att företag som MaserFrakt har börjat att undersöka lösningar med lågutsläppsbränsle och testar dem så grundligtsäger Mikael Antonsson, Director Traffic på Gasum i Sverige.