Positiva siffror för vägtrafikens klimatarbete

Personbilars utsläpp av koldioxid har minskat med 16 procent. Foto: MRF

Personbilars utsläpp av koldioxid har minskat med 16 procent sedan 2010 samtidigt som trafiken ökat med 9 procent. Under samma period har tunga lastbilar minskat sina utsläpp 31 procent samtidigt som trafiken ökat med 7 procent. För de senaste året – 2019 – minskade utsläppen från vägtrafik med 2 procent.

Sveriges mål bör vara att fortsätta att samtidigt förbättra mobiliteten och minska utsläppen. Vi vet att inte minst många nyanlända till Sverige har låg tillgång på körkort, bilinnehav och därmed inte önskad mobilitet. Detta är en av orsakerna till dämpad utveckling av bilparken och körsträckor de senaste åren.

Rapporten från Trafikverket visar dock på faran att en myndighet uppfattar sig ha ett smalt stuprörsuppdrag utan att behöva ta hänsyn till samhällsekonomi, medborgarnas välfärd, fördelningspolitik eller regionalpolitik. Vägtrafiken i Sverige är kraftigt överbeskattad enligt Trafikanalys redovisningar till regeringen och kostnaderna för koldioxidreduktioner är mångdubbelt högre än i andra sektorer eller länder, vilket bland annat Riksrevisionen pekat på. Trots det lanserar Trafikverket vid sidan av en värdefull faktaredovisning en lång rad politiska förslag som skulle motverka mobilitet och minska välfärden för medborgarna.

Höjda drivmedelsskatter, kilometerskatt, försämrade reseavdrag, höjda fordonsskatter och försämrade parkeringsmöjligheter nämns i rapporten.

– Trafikverket borde uppmuntras att arbeta mer utifrån en helhetssyn på samhället där hänsyn tas till olika viktiga mål. Branschen arbetar vidare för en hållbar mobilitet där hållbarhetsbegreppet enl FN innefattar Klimat-Socialt och Ekonomiskt. Så åtminstone borde myndigheten beakta de transportpolitiska mål som riksdagen lagt fast, där bland annat tillgänglighet i hela landet är viktigt. Säger Tommy Letzén, på MRF i en kommentar.