Finska Posti förvärvar Aditro Logistics

Samarbetet med Posti braddar Aditros utbud. Foto: Aditro

Finska postföretaget Posti breddar sin geografiska räckvidd till Sverige och Norge genom att förvärva Aditro Logistics, ett ledande tredjepartslogistikbolag, 3PL, i Norden. Förvärvet är i linje med Posti:s strategi och ambition att utöka sin verksamhet inom logistik, pakethantering och e-handel.

Aditro Logistics har en bred, växande och lojal kundbas. De har sex lager i Sverige samt ett i Norge med ett totalt lagringsutrymme på ungefär 230 000 kvadratmeter. Under de senaste åren har Aditro Logistics vuxit organiskt med god lönsamhet och överträffat marknadstillväxten. 2019 var Aditro Logistics nettoomsättning runt 100 miljoner EUR. Företaget har i dag 1 100 heltidsanställda varav 1 050 är baserade i Sverige och 50 i Norge.

– Förvärvet av Aditro Logistics är i linje med vår strategi, och genom förvärvet stärker vi vår närvaro i Norden och Baltikum. Tillsammans kan vi öka våra kunders konkurrenskraft ” säger Turkka Kuusisto, vd och koncernchef för Posti Group.

– Kontraktslogistik är en av Posti:s spetskompetenser och under förra året blev vi en betydande aktör inom denna typ av tjänster i Finland genom förvärvet av Transval. Genom förvärvet av Aditro Logistics blir vi nu även ett ledande företag inom kontraktslogistik i Sverige och Norge. Förvärvet ger oss också möjligheten att utveckla och bredda vårt utbud av tjänster för våra kunder i Norden, fortsätter Kuusisto.

– Den här affären är väldigt bra för oss och våra kunder, säger Johannes Gussander, vd för Aditro Logistics. ”Vi har över 40 års erfarenhet av att erbjuda ett brett utbud av lager-, bemannings- och transporttjänster till våra förstklassiga kunder. Genom att samarbeta med Posti kan vi både lära av varandra, ytterligare bredda vårt erbjudande samt utveckla våra lösningar för att kunna erbjuda kontraktlogistik på en ny nivå,” fortsätter Gussander.

Efter att affären är klar kommer Aditro Logistics att drivas som en oberoende affärsgrupp inom Posti och fortsätta ledas av Johannes Gussander, nuvarande vd för Aditro Logistics. Gussander kommer att rapportera direkt till Turkka Kuusisto, vd och koncernchef för Posti Group.