Bussresorna bortglömda i Trafikverkets rapport

Trafikverket måste ta ett rejält omtag, menar Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm. Foto: Fredrik Hjerling

Fler måste resa kollektivt om Stockholms län ska klara klimatmålen. Därför borde busstrafiken vara prioriterad när bygget av förbifarten nu är i full gång.

– Trafikverket måste ta ett rejält omtag. Ska fler resa med kollektivtrafiken kan vi inte lägga miljarder på motorvägstunnlar som försvårar framkomligheten för bussarna, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

– Regeringen bad 2016 Trafikverket ta fram en utredning med åtgärder för hur framkomligheten för busstrafiken kan främjas på Förbifarten. Förslagen från den verkar Trafikverket helt glömt. Det finns varken finansiering eller planer för hur bussresor kan bli smidigare på den nya motorvägen, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Längst sträckan kommer det bli sex trafikplatser ovan jord. Det är främst dessa platser som är kritiska för busstrafiken. Det gäller både att bussar kan komma att fastna i köer och om att det är viktigt att skapa attraktiva och smidiga hållplatser.

– Vinsta trafikplats i västra Stockholm är ett exempel. Där blir det med nuvarande planering en bedrövlig bytespunkt. Där behövs en gångbro till tunnelbanan eller att tunnelbanestationen flyttas. Men det kräver investeringsmedel och ändrad planering av Trafikverket, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Trafikverket tog fram en rapport, på regeringens uppdrag, år 2016 med förslag på förbättrad kollektivtrafik och närmiljöåtgärder. Där identifieras problemen och lösningar som behöver utredas vidare eller finansieras.

– Förslagen finns. Det som saknas är resurser och vilja att få till lösningarna. Och det brådskar. Annars blir det för sent för ändringar och vi kommer ha en Förbifart som inte funkar för kollektivtrafikresenärerna, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Det finns flera avfarter där det kan bli köbildning. Bussar fastnar i köer med biltrafiken och därför behövs det bredare vägar. Förbifarten måste byggas rätt från början om kollektivtrafikens framkomlighet och punktlighet inte ska drabbas.