Region Örebro satsar på omställningen till eldrivna fordon

Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt har beslutat att finansiera projektet TransMission med 1,65 miljoner kronor. Detta bland annat för att de ser ett behov för fordonsindustrins underleverantörer, som behöver rätt förutsättningar för att kunna möta det teknikskifte som är resultatet av en ökad efterfrågan på eldrivna fordon.

– Genom att stödja projektet TransMission kan vi ge företagen inom fordonsbranschen de rätta förutsättningarna att möta det teknikskifte som väntar. I projektet har vi alla möjligheter att bygga en hållbar struktur för innovations- och företagsutveckling som kan leva vidare efter det att projektet avslutats, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Projektets övergripande mål är att placera Mälardalsregionen i den absoluta framkanten när det gäller framtidens fordonstillverkning.

– Vi ska bli ledande i utveckling och produktion av fossilfria och avgasfria fordon, säger Irén Lejegren.

Projektet drivs av Mälardalens högskola, och samtliga kommuner i Örebro och Södermanlands län ingår. I Örebro län sker samverkan med främst Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Projektet ska starta i augusti för att avslutas drygt tre år senare, i november 2020.