TX Logistik byter terminal på sträckan mellan Leipzig och Verona

Sommacampagna-Sona ligger ungefär tio kilometer från terminalen Quadrante Europa, som järnvägslogistikföretaget TX Logistik använde tidigare på Leipzig-linjen. Foto: TX-Logistik

Intermodala tåg från TX Logistik AG, som färdas mellan Leipzig och Verona, kommer i framtiden att köra till terminalen Sommacampagna-Sona i Italien.

Omställningen trädde i kraft samtidigt med förändringen av tidtabellen den 15 december.

- I Sommacampagna-Sona är vi den enda kunden för intermodala transporter, förklarade Norbert Rekers, regiondirektör för Central Intermodal Europe inom TX Logistik i ett pressmeddelande.

- Där räknar vi med kortare väntetider och optimerade parkeringsplatser, konstaterade Rekers. ​​​​​​​

Start och mål i Leipzig är terminalen DUSS. Dit transporteras bland annat bulk- och tankbehållare samt semitrailers. De är mestadels lastade med fordonsdelar, kemiska produkter och konsumentvaror.

Upp till 37 lastenheter ryms per tågsätt. TX Logistik ansvarar inte bara för själva dragkraften utan också för transportkapacitetens marknadsföring.

Antalet turer mellan Leipzig och Verona uppgår för närvarande till fyra per vecka. Rutten leder via Passau och Brenner, där TX Logistik är en av huvudaktörerna.

- Terminalen i Sommacampagna-Sona är tillräckligt stor nu när vi vill öka veckofrekvensen på grund av den tilltagande efterfrågan på järnvägstransporter, betonade Norbert Rekers.

Verona är ett av de viktigaste naven för TX-logistik inom det intermodala linjenätet. Järnvägslogistikföretaget förenar för närvarande sju platser i Tyskland och i danska Padborg med ekonomiskt starka norditalienska regioner.

TX Logistik kommer att fortsätta använda företaget Quadrante Europas terminaler på alla linjer utom mellan Leipzig - Verona.