Presenterar hantering av icke-kranbara semitrailers på InnoTrans i Berlin

TX Logistik visar upp sin trailerlyft på InnoTrans-mässan i Berlin. Foto: TX Logistik

TX Logistik har presenterat den tredje generationen av sin Nikrasa-teknologi. Lösningen har förbättrats ännu en gång och framgångsrikt testats i järnvägs- och terminaldrift. Den nydesignade versionen 3.0 kräver ingen terminalramp, är stapelbar och har optimerats för järnvägstransport av megatrailers.

Grunden för vidareutvecklingen av tekniken var marknadserfarenheterna från den praktiska användningen av de tidigare versionerna. En nyckelfunktion i Nikrasa 3.0 är elimineringen av terminalrampen, som i tidigare versioner krävdes utöver lyftvaggan för hantering. Båda komponenterna är nu sammanslagna till en basplattform.

Nikrasa 3.0 är nu mer flexibel, enklare och snabbare att hantera. Lyftvaggan kan till exempel hanteras var som helst i terminalen utan förberedelser. När det gäller hanteringstider krävs inte heller längre någon extra tid jämfört med en kranbar trailer.

Tack vare nya tillverkningstekniker förblir egenvikten för den nya designen långt under tre ton. Nikrasa är därmed fortfarande den lättaste lösningen på marknaden. Under utvecklingen ägnades också uppmärksamhet åt att kunna lasta största möjliga utbud av fordon. Förutom klassiska semitrailers, silos och trailers med fast kaross kan såväl megatrailer som trailers utan containerchassi lastas.

Efter sin första presentation på InnoTrans-mässan i Berlin planerar TX Logistik nu den europeiska marknadslanseringen av Nikrasa version 3.0, som utvecklats i samarbete med WECON, specialist på kundanpassade KV-lösningar.