Stadsbusstrafiken i Eslöv elektrifieras

Nästa år får Eslöv elbussar. Foto: Transdev

Transdev kommer att fortsätta att köra stads- och regiontrafiken i Eslöv. Nytt för resenärerna är att Transdev kommer in i avtalet med fyra nya elbussar som kommer erbjuda bättre komfort för resenärerna. Det nya avtalet startar i december 2020 och pågår i sex år. Kontraktet omfattar två stadsbusslinjer och tre regionbusslinjer som innefattar kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Inom avtalet görs det ca 730 000 resor per år.

– Det är väldigt roligt att vi får Skånetrafikens fortsatta förtroende att köra stadsbusstrafiken för Eslövsborna och den angränsande regiontrafiken. Vi har varit en del av Eslöv sedan 70-talet och vi ser nu mycket framemot att fortsätta vara med och utveckla trafiken och kundnöjdheten, säger Thomas Igelström affärschef i Eslöv.

Det nya avtalet läger stor vikt vid ökad kundnöjdhet och hållbarhet. För att möta Skånetrafikens krav kommer Transdev att köpa in fyra nya elbussar till stadstrafikens två busslinjer. Omställningen till eldriven stadstrafik i Eslöv bidrar till Skånetrafikens övergripande mål att minska klimatutsläppen med ca 90 procent. Övriga fyra bussar i regiontrafiken kommer drivas på biogas.

- Vi tror att framtidens kollektivtrafik blir mer individanpassad, uppkopplad och eldriven. Transdev är idag den operatör som har flest elbussar i Sverige och Europa och vi har byggt upp en stor erfarenhet av elbussdrift. Vi vill använda vår kunskap och erfarenhet för att fortsätta öka hållbarhet och kundnöjdhet i Eslöv, kommenterar Gunnar Schön, vd på Transdev Sverige.