Trafikverket kartlägger viltolyckor

Trafikverket provar nya metoder mot viltolyckor. Foto: Trafikverket

Viltolyckorna i Sverige är många varje år och tenderar att öka. Med hjälp av de viltolyckskartor som nu Trafikverket och Nationella viltolycksrådet tagit fram blir det enklare att planera var åtgärder ska genomföras för att förhindra viltolyckor. I fjol inträffade över 63 000 viltolyckor. Ett utvecklingsarbete har bedrivits under flera år i samverkan mellan Trafikverket och Nationella viltolycksrådet där kartor har utvecklats som visar olycksfrekvensen med klövvilt på landets vägar.

– Viltolyckskartorna underlättar enormt för oss i arbetet med att planera var vi ska sätta in fysiska åtgärder för att förebygga viltolyckor. Åtgärderna kommer att bli mer effektiva. Planerare kan hämta data via Lastkajen, en plattform som nås via Trafikverkets webbplats. Planerare och konsulter som ska hantera dessa data kommer att utbildas, berättar Anders Sjölund, Trafikverket.

Förutom att det nu finns kartdata som de som planerar åtgärder för att förhindra viltolyckor kan använda, finns enklare länskartor framtagna för trafikanterna. Kartorna kommer att uppdateras en gång per år och publiceras i juni. På dem synliggörs viltolyckor per kilometer och år under en femårsperiod.

För att minska antalet viltolyckor måste olika åtgärder kombineras. I huvudsak handlar det om olika typer av faunapassager i kombination med viltstängsel. Åtgärderna genomförs på det mest trafikerade vägnätet och där det varit många viltolyckor över tid.

Just nu provar Trafikverket djurpassager  i plan, övergångsställen för djur. Djur ska kunna korsa vägen med hjälp av öppningar i stängslet kombinerade med identifieringsutrustning som varnar bilisterna när vilt är på väg in i passagen.