Kina och dess utvecklingsbank grundar investeringsfond med UAE och Abu Dhabi

Olje- och gasprojekt under ledning av kinesiska entreprenörer i Mellanöstern och Nordafrika uppgår till 75,3 miljarder US-dollar. Obs! klicka på krysset för att se alla siffror. Tabell: GlobalData

Totala värdet av olje- och gasprojekt under ledning av kinesiska entreprenörer i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) uppgår till 75,3 miljarder US-dollar, meddelar ledande data- och analysföretaget GlobalData

Projekt som befinner sig fortfarande i genomförandefas, värderas till 68,1 miljarder dollar, enligt GlobalData.

Energisamarbetet utgör kärnan i ekonomiska förbindelser idag mellan Kina och MENA. Kina har bevittnat ökande krav på energiresurser i en situation då Mellanöstern besitter cirka två tredjedelar av världens totala beprövade oljereserver och slagkraftig infrastruktur för oljetransporter och raffinering.

- Inriktningen av Kinas intresse för dessa regioner har skiftat under de senaste åren från fokus på kolvätehandel över till en mängd investeringar i energi, industri, finans, transport, kommunikation och annan teknik. Många Gulf-länder uppfattar också Kina som ett användbart strategiskt hjälpmedel när det gäller att skapa variation i ekonomiska och politiska förbindelser mitt i handelskriget mellan USA och Kina, säger Yasmine Ghozzi, ekonom på GlobalData.

Kinesiska företag fokuserar sig på projekt i Mellanöstern. De främjar BRI och Road Initiative, så kallade nya sidenvägen. BRI:s mål är en närmare anknytning med Gulfregionen.

Hamnar och industriparker har varit avgörande för ett sådant samarbete, eftersom de skapar en ekonomisk kedja som förbinder Kina med Gulfregionen, Arabiska havet, Röda havet och Medelhavet.

Utvidgningen av Kinas engagemang återspeglar infrastrukturutvecklingen i regionen. Utgifterna för projekt som har en kinesisk entreprenör uppgick till 13,8 miljarder dollar år 2014. Dessa siffror fördubblades under 2018 till 24,9 miljarder dollar.

Vid ett möte mellan Kina och Arab States Cooperation Forum (CASCF) i Peking under sommaren 2018, lovade Kina att ge 23 miljarder dollar i lån och utvecklingsstöd till Gulfregionen.

Dessa löften har resulterat hittills i en rad konkreta hamnprojekt i UAE:s Khalifa, i Oman's Duqm, i Saudiarabiens Jizan och i egyptiska hamnen Port Said och Ain Sokhna. Samtliga är viktiga strategiska projekt som Kina utvecklar i samarbete med BRI i Mellanöstern.

Kinesiska institutioner grundar, enligt Yasmine Ghozzi, också investeringsfonder som är anknutna till Gulfregionens förmögenhetsfonder i syfte att möjliggöra finansiering av projekt relaterade till Gulfregionens diversificeringsprogram och till BRI. Till exempel har Förenade Arabemiraten (UAE) inrättat en gemensam strategisk investeringsfond på 10 miljarder dollar, som består av investeringsgruppen Abu Dhabi, Mubadala, Kinas utvecklingsbank och den kinesiska statsförvaltningen.