Utbyggnaden av Stockholmsregionens cykelvägnät mattas av

Om en femtedel av alla resor görs med cykel får cykeltrafiken samma tyngd som bil och kollektivtrafik. Arkivbild

Enligt planen ska 108 kilometer cykelstråk byggas under den kommande femårsperioden. De ska hålla en genomgående hög standard och dimensioneras för höga cykelflöden. Generellt gäller att cykelstråken ska möjliggöra för cykelpendling i uppemot 30 km/tim och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.

– Kommunernas tuffa ekonomi kan vara ett skäl till att vi ser en avmattning. Men om vi fokuserar på de viktigaste stråken, och får till dem, kan vi nå det allra viktigaste målet: att 20 procent av alla resor i länet ska ske på cykel 2030, säger säger tillväxtregionrådet Gustav Hemming (C) till Dagens Nyheter

– I cykelplanen har vi tillsammans med trafikverket och länets kommuner pekat ut att vi ska ha 850 kilometer regionala stråk till 2030. I den här byggtakten kommer det målet inte att nås, säger Gustav Hemming.

Om en femtedel av alla resor görs med cykel får cykeltrafiken samma tyngd som bil och kollektivtrafik.