Investerar 97,5 miljoner kronor i Botkyrka tvätthall

Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd. Foto: Region Stockholm

På trafiknämnden i Region Stockholm idag den första oktober fattas beslut om att ställa högre miljökrav när Botkyrka tvätthall för bussar byggs om. Der innebär åtgärder som att installera ett nytt reningsverk och nya tvättmaskiner.

– Busstrafikens tvätthallar kan vara stora miljöbovar. Med det här beslutet gör vi något åt det, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Tvätthallen i Botkyrka bussdepå byggdes 1972 och är i så dåligt skick att risken är överhängande att dåligt renat vatten ska föras ut i avloppssystemet och att trafikoperatören inte får anläggningen godkänd av miljö och hälsa i kommunen. Tvättanläggningen kommer att få nya reningsverk som är anpassade för dagens miljökrav från kommunen. 

– När allt är klart har vi också en tvättanläggning som är snål när det gäller färskvattenanvändning, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Samtidigt är dagens tvätt och reningsanläggning vid Botkyrka bussdepå anpassad för cirka 80 bussar. Idag används depån för 113 bussar. Trafiknämnden tar därför beslut om en total ombyggnation och utökning till två stycken tvättlinor för att kunna klara en 20 procentig volymökning från dagens antal bussar. En ny tvätthall byggs parallellt med den befintliga tvätthallen som kommer uppgraderas med nya installationer. Med hjälp av bullerdämpande material i väggarna och taket ska även bullernivån minska.

– Investeringen möjliggör en miljömässig hantering av busstvätt, en god produktivitet och acceptabel arbetsmiljö för personalen i anläggningen. Det är vad jag kallar ett hållbart beslut, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.