Fredrik Backman som ny rederidirektör på Sjöfartsverket

Fredrik Backman tillträder som direktör för Sjöfartsverkets rederi. Foto: Sjöfartsverket

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Sjöfartsverket och bidra till den svenska infrastrukturutvecklingen på sjön, säger Fredrik Backman. Min övertygelse är att om vi skall uppnå de transportpolitiska målen måste infrastrukturen till sjöss både byggas ut och användas för att flytta mer gods från land till sjö.

Fredrik Backman har arbetat hela sitt vuxna liv med sjöfart. Han är sjökapten i grunden som för 10 år sedan gick iland efter att ha seglat som befälhavare på olika produkttankers i nordsjötrafik.

Fredrik var kapten på ett av Preems tankfartyg när han fick frågan om han ville börja på Preems vettingavdelning. Han tackade ja och jobbade under en tid som vettingkoordinator och SIRE-inspektör. Vetting innebär att man gör inspektioner för att säkerställa fartygs sjövärdighet och förmåga att på ett säkert sätt transportera oljeprodukter sjövägen. Därefter har Fredrik varit chef för Trading Operations-avdelningen och de senaste fyra åren har han varit chef för Shippingavdelningen.

– Under hela min tid på Preem har jag arbetat för att utveckla en miljövänlig och hållbar sjöfart, säger Fredrik Backman. Privat har jag ett stort teknikintresse. Mycket av min fritid tillbringar jag i garaget där jag har två veteranbilar och ett antal mopeder.

Fredrik Backman kommer senast från en roll som chef för shippingavdelningen på Preem. Han börjar sin anställning på Sjöfartsverket den 1 februari 2020.