Nordstan Cargo Bike Hub utökar med el-lastcyklar

El-paketcyklar löser "last-mileproblematiken". Foto: DHL

DHL Express utökar sina leveranser och upphämtningar med el-lastcyklar till Göteborg och ansluter till Nordstan Cargo Bike Hub. Från Landvetter transporterar DHL Express, redan färdigpackade, transportboxar som sedan placeras på DHL Express el-lastcyklar som står parkerade för omlastning i cityhuben i Nordstan. El-lastcyklarna kommer att därifrån snabbt nå ut till centrala områden i Göteborg på ett effektivt och miljövänligt sätt.

– Vi har nu fått möjligheten att via en Nordstan Cargo Bike Hub utöka med el-lastcyklar till Göteborg, vilket vi är mycket positiva till, då el-lastcyklar är ett miljövänligt sätt att snabbt hantera mindre paket och dokument i områden där framkomligheten kan vara besvärlig för kurirbilar, säger Henrik Jensen, operationell chef på DHL Express i Sverige.

– Nordstan är mycket glada att DHL blir en del av vår Cargo Bike Hub. Nordstan har ett unikt läge i Göteborg och det känns bra att med små insatser hitta denna ”out of the box” lösning och kunna bidra till, vad vi tror, är starten på en större omställning av trafikmiljön i Göteborg och dessutom aktivt påverka till en tryggare och mer miljövänlig stad. Våra aktörer inser vikten av transportsträckans ”last mile” vilka då kan erbjuda utökad service, exempelvis i form av hemleveranser, samtidigt som det inspirerar och utmanar andra aktörer. Denna typ av hub med flera aktörer samlade är unik i Europa säger Magnus Zingmark, hållbarhetsansvarig på Nordstans Samfällighet.

– DHL Express har ambitiösa klimatmål och att gå över till den betydligt energieffektivare el-lastcykeln i stadskärnor, är en av många åtgärder som vi gör för att nå målen. Dessutom ger den en bättre servicekvalitet för våra kunder, säger Michael Odelhög, operationell chef i västra Sverige på DHL Express.

DHL Cubicycle tillverkas av Göteborgsföretaget Velove och el-lastcyklarna exporteras idag till 19 länder. De har energisnåla, effektiva och stadsvänliga el-lastcyklar för citylogistik.

– Nordstan och våra ägare har ett väl dokumenterat långsiktigt hållbarhetsfokus och stöttar projektet helhjärtat, säger Magnus