DHL bygger 44 000 kvadratmeter stort logistikcenter i Finland

Den nya anläggningen kommer att erbjuda ett toppmodernt, koldioxidneutralt logistikcenter beläget nära Helsingfors. Bild: DHL

DHL Supply Chain, kontraktslogistikdelen av Deutsche Post DHL Group, kommer att bygga ett cirka 44 000 kvadratmeter stort logistikcenter i Sipoo, Finland. Logistikcentret kommer ligga cirka 35 kilometer norr om Helsingfors, och är planerat att öppna under början av 2024. Avtalet för den 130 000 kvadratmeter stora tomtytan har signerats och bygget påbörjas i juni i år.

– Tillgängligheten på moderna och högkvalitativa logistikytor är för närvarande mycket begränsad i huvudstadsregionen. Därför har vi under en längre tid övervägt att bygga en ny specialanpassad anläggning, säger Antti Saarinen, Area Director Finland, DHL Supply Chain.

– Vårt mål är att fortsätta växa i regionen och att hjälpa företag att optimera sina logistikaktiviteter. Dagens logistikmarknad föredrar fleranvändarlösningar framför enkundslager, eftersom att omvandling av fasta kostnader till rörliga har flera fördelar. Dessutom kan säsongsvariationer i olika typer av verksamheter hanteras bättre tack vare flexibel utrymmes- och resurshantering, säger Ilkka Marja-aho, Business Development Director, DHL Supply Chain Finland.

Logistikcentret i Sipoo kommer att byggas precis intill huvudstadsområdet och erbjuder perfekt tillgång till Helsingfors-Vantaa flygplats, Helsingfors hamn / Nordsjö hamn och viktiga transportvägar. Med full kapacitet kan logistikcentret sysselsätta upp till tvåhundra anställda.