Business Region Göteborg visar vägen till hållbar mobilitet

Demonstration av stadsnära leveranser. Foto: Business Region Göteborg

Under två dagar visar Göteborg upp senaste utvecklingen inom e-mobilitet och hållbara transporter där Göteborg är en av Europas ledande regioner. Delegaterna är inbjudna av Svenska Institutet, Smart City Sweden och Business Sweden och de två dagarna i Göteborg är en del av ett längre besök i Sverige.

Delegaterna, som kommer från Kanada, Filippinerna, Egypten, Indien, Mexiko, Sydafrika och Indien kommer under dessa dagar varva möten med företag och experter kring smart mobilitet samt studiebesök. Det kommer även ges möjlighet att provköra eldrivna lastcyklar och små eldrivna fordon mitt i centrala Göteborg.

Mobilitet är nyckeln till en hållbar och inkluderande stad. Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Svenska städer, och Göteborg i synnerhet, har många goda exempel och innovativa lösningar, som vi gärna vill dela med oss av med andra städer världen över, säger Sofia Mc Conell, verksamhetsansvarig för Green Gothenburg.

Gruppen kommer också besöka testbädden ElectriCity genom att åka Buss 55 från city till Lindholmen och där sedan få ta del av Volvo Buss strategi kring elektromobilitet. Man kommer även få ta del av hur stadens laddinfrastruktur utvecklas och planeras. Utöver detta deltar flera av stadens förvaltningar och i seminarierna för att ge sin syn på utvecklingen.