Smart navigeringssystem ska öka säkerheten i sjöfarten

RISE ska utveckla ett navigeringssystem som förutser andra fartygs positioner. Arkivbild

Forskningsprojektet Prepare Ships som leds av RISE ska utveckla ett navigeringssystem som genom maskininlärning förutser andra fartygs positioner. Detta minskar risken för kollisioner och möjliggör effektivare navigering. Nu har projektet beviljats finansiering via EUs organ för satellitnavigering, GSA.

Det är ett konsortium med svenska, norska och tyska aktörer som nu fått klartecken för sitt forsknings- och innovationsprojekt som ska öka säkerheten och effektiviteten inom sjöfarten. Målet för Prepare Ships är att skapa en positioneringslösning för smarta och uppkopplade navigeringsapplikationer.

– Vi är mycket glada att kunna samla hela sjöfartens värdekedja i det här projektet som använder avancerad maskininlärning, säger John Rune Nielsen, forsknings- och affärsutvecklingsdirektör på RISE.

En av de viktigaste orsakerna till fartygskollisioner idag är bristande medvetenhet om andra fartygs position. Genom att med hög positionsnoggrannhet och maskininlärning kunna förutsäga framtida positioner för omgivande fartyg och utbyta dessa dynamiska förutsägelser med fartygen i närheten kan smartare beslut fattas. Detta ger förutom minskad risk för kollisioner en mer energieffektiv manövrering av fartygen, vilket kan minska sjöfartens miljöpåverkan.

I projektet deltar förutom RISE också Telko,Norge, SAAB, Sverige, ANAVS, Tyskland, Lantmäteriet och Stena Line. Projektet löper över 26 månader och startar i december 2019.