EU- konferens om överbelastad flygtrafik på grund av bristande kapacitet

Bakgrunden till konferensen är överbelastningen i flygtrafiken till följd av bristande kapacitet på flygtrafiktjänster särskilt i Centraleuropa. Foto: Creative Commons Licens, kredit: gunthersimmermacher

EU:s högnivåkonferens om luftrumsplanering torsdagen den 12 september 2019 i Bryssel, som arrangeras av kommunikationsministeriet i Finland i samarbete med Europeiska kommissionen, är ett av huvudevenemangen på transportsektorn under Finlands EU-ordförandeskap.

Temat för konferensen är framtiden för det gemensamma europeiska luftrummet (Single European Sky, SES). Bakgrunden till konferensen är överbelastningen i flygtrafiken till följd av bristande kapacitet på flygtrafiktjänster särskilt i Centraleuropa.

Kommissionen tillsatte hösten 2018 en expertgrupp med uppgift att ta fram åtgärder för att förbättra situationen. Expertgruppens rapport publicerades i april 2019. Intressegrupperna inom luftfarten har under sommarens lopp under ledning av kommissionen berett en gemensam ståndpunkt om hur de önskar att den politiska process som behövs för att genomföra expertgruppens rekommendationer ska framskrida.

Under konferensen överlämnar intressegrupperna sitt gemensamma offentliga uttalande åt Finland kommunikationsminister Marin och generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport Henrik Hololei. Medlemsländerna behandlar uttalandet i Europeiska rådets arbetsgrupp för luftfart. Det är meningen att frågan ska tas upp på transportministrarnas rådsmöte i december.

I samband med konferensen diskuterar ministrarna med Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) Eamonn Brennan och verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) Patrick Ky.