Sweco förordar kommunala logistikcentra

Kommunala hubbar kan vara lösningen på last mile-problematiken. Arkivbild

Den växande e-handeln skapr logistiska utmaningar för den sista kilometern till kunden. Lösningen kan vara att etablera kommunala logistikhubbar som ett extra steg mellan logistikterminalerna och slutkunden. Det föreslår Sweco i en rapport utförd för Huddinge kommun.

E-handeln alstrar mycket leveranstrafik, men minskar även privata handelsresor. Tackvare att e-handeln tar detaljhandelsandelar av den fysiska handeln beräknas handelstrafikalstringen per person minska.

Swecos rekommendationer är: bostadsplanera för interndistribution för att underlätta effektiva och gröna leveranser, bidra till fler ombud på kommunens allmänna ytor för att öka andelen som hämtarpaket vid ombud utan extra bilresa, förbättra möjligheter att angöra med leveransfordon vid bostadsentréer, anta en större andel tunga fordon i bullerberäkningar, öka kapaciteten för avfallshantering, i synnerhet vid bostäder.

Kommunen bör ta större roll i logistikfrågor - erbjud hubblokalitet i syfte att kunna styra logistik i kommunen med fokus på hållbarhet.