Svealandstrafikens bussar tankar biogas från Biogasbolaget i Mellansverige

Nu startar Svealandstrafikens bussar att tanka biogas. Foto: Karlskoga Energi & Miljö

Hösten 2018 tecknade Biogasbolaget och Svealandstrafiken avtal om infrastruktur för biogastankning i Odensbacken och Bettorp och leverans av biogas till Svealandstrafikens lokal- och regionbussar i Örebro. Nu startar Svealandstrafikens bussar att tanka biogas på den nya tankanläggningen i Odensbacken.

Arbetet med tankanläggningen i Bettorp är inne i ett slutskede. Den anläggningen tas i drift senare under hösten. Avtalet med Svealandstrafiken sträcker sig till att börja med över 8 år med möjlighet till förlängning. Vd Sebastian Cabander är glad att regionen i Örebro och Svealandstrafiken har valt att fortsätta sin satsning på biogas;

– Biogasen är ett fantastiskt bränsle med mycket hög koldioxidreduktion, men det är mycket mer än så. Biogas är en del av ett slutet kretslopp där samhällets matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin samt gödsel och vall från lantbruken, ger både ett förnyelsebart bränsle och biogödsel. Produktionskedjan är en cirkulär lösning där kretsloppet mellan stad och land löses på riktigt, säger han.

Biogasbolaget i Mellansverige är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen. Anläggningen ligger i Karlskoga och drivs av Karlskoga Energi & Miljö.