Busståg lösningen på storstädernas kollektivtrafik

Långa bussekipage på egna vägar löser transportproblem. Foto: Jorchr

Sverige borde satsa på klimatsmart kollektivtrafik med stora, snabba bussar i särskilda busskorridorer – och tränga ut biltrafiken från stadskärnorna. Det anser professor Semida Silveira, svensk-brasiliansk hållbarhetsexpert vid KTH i en artikel i SvD.

I Curitiba i södra Brasilien är det bussen som gäller. Lösningen kallas BRT, Bus Rapid Transit, och det speciella transportsystemet har nu kopierats i över 200 städer runt om i världen. Med egna reserverade busskorridorer och stora och snabba BRT-bussar har man halverat restiden, fått ner biltrafiken med 30 procent och kraftigt minskat de miljöfarliga utsläppen.

Något fullskaligt BRT-system är inte på gång i Sverige. Men delar av konceptet finns i exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Oftast handlar det om särskilda bussrutter, reserverade bussfiler eller att man satt in rymligare och miljövänligare snabbussar och framför allt längre bussar, så kallade busståg, på vissa linjer.