Globalt event för gröna transporter

Foto: Energigas Sverige

Den 11-13 juni står Energigas Sverige som värd för en internationell mässa och konferens med fokus på gasens roll för renare transporter. Under tre dagar kommer representanter från hela världen för att diskutera och lyfta frågor om transportsektorns miljöomställning, gasens roll för att minska klimat- och miljöpåverkan och hur det kan bidra till att förbättra städernas luftkvalitet. – Sverige och Göteborg är ett grönt skyltfönster för transportsektorns framtida miljölösningar, säger Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige.

NGV2013 är ett årligen återkommande arrangemang. Och i år är det alltså Göteborg som blir platsen för en av den globala gasbranschens största mötesplatser. Företag från hela världen kommer till Göteborg för att visa sina senaste produkter och tekniklösningar inom Natural Gas Vehicle (NGV). Temat för årets event är “Fordonsgas - bränslet för alla transportslag".

– Det finns ett stort intresse runt om i världen att få ta del av det som händer här i regionen, med allt från satsningar på gasdrivna fordon till ny terminal för flytande naturgas (LNG) i Göteborg och GoBiGas världsledande biogasproduktion i industriell skala, säger Anders Mathiasson.

Det finns en stor tillväxtpotential för fordonsgas (samlingsnamnet för naturgas och biogas i fordonsbränsle) i Europa. I dag kör bara 0,4 procent av fordonen i Europa på fordonsgas. Enligt branschens bedömningar räknar man med att den siffran kommer att öka till 5 procent år 2020, vilket motsvarar 17 miljoner bilar. I Sverige är målet att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till år 2030 och till 2050 ska Sverige överhuvudtaget inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Biogasen spelar en viktig roll för att uppnå dessa målsättningar.

– Utsläppen från den tunga trafiken och sjöfarten ökar. Den här konferensen är viktig för att visa vad branschen gör och hur fordonsgas och LNG kan bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan. Sverige är ett litet gasland, men vi är ledande inom den senaste miljötekniken, säger Anders Mathiasson.

NGV2013 Gothenburg består av en mässa och workshops och samlar branschrepresentanter, beslutsfattare, experter och forskare från Europa och resten av världen. Några axplock ur programmet: Kia Andreasson, ordförande för Göteborg Energi, Anders Roth, Göteborg kommun, som kommer att tala om det lokala arbetet för att förbättra luftkvaliteten. Mats Franzén på Volvo Trucks berättar om deras nya gasdrivna lastbilar och Westport om gastekniken för Volvos personbilar. Dessutom kommer Daniela Rosca från EU-kommissionen att ge ett EU-perspektiv på miljö- och transportfrågorna.