Svenskarna vill ha inhemsk drivmedelsproduktion

Viktigt att Sverige har en egen drivmedelsproduktion. Foto: Preem

En tydlig majoritet av svenskarna, 74 procent, anser att det är viktigt att Sverige har en egen drivmedelsproduktion. Den enskilt största anledningen är att det är viktigt för landets säkerhet och internationellt oberoende, visar en ny Sifo-undersökning beställd av drivmedelsbolaget Preem.

Sett till partisympati är det individer som anger Kristdemokraterna som i högst grad ser att det är viktigt med svensk drivmedelsproduktion (86 procent), följt av Liberalerna (83 procent). Motsvarande andel för Moderaterna och Socialdemokraterna var 76, respektive 73 procent. För de som anger partisympati med Miljöpartiet var motsvarande andel 64 procent.

Män anger i högre grad än kvinnor att det är viktigt med inhemsk drivmedelsproduktion, 79 respektive 69 procent. Stödet är också större i de äldre åldersgrupperna.

När respondenterna tillfrågas varför de anser att det är viktigt, anges framför allt landets säkerhet och ett internationellt oberoende som viktigaste anledningarna. Den näst viktigaste anledningen är att det säkrar tillgången på drivmedel och i tredje hand anges att det är bättre för klimatet och miljön.