Ahlsell investerar 300 miljoner

Foto: Ahlsell

Beslut har fattats om en genomgripande investering i Ahlsells svenska logistikcentrum i Hallsberg. Investeringen hänförs till såväl ut- och ombyggnad av lokaliteterna som inköp av utrustning i syfte att effektivisera driften genom en rationellare anläggning med högre automatiseringsgrad.

– Vårt logistikcentra har under ett antal år varit hårt belastat med viss ineffektivitet som följd. Tillväxtmöjligheterna via förvärv har samtidigt hämmats. Vi tar nu krafttag för att skapa en mer effektiv drift och säkerställer expansionsutrymme för ett fortsatt offensivt Ahlsell, säger bolagets koncernchef Göran Näsholm, i en kommentar.