Irizar säljer sex nollutsläppsbussar till Luxemburg

Alla elektriska bussar från Irizar produceras i Irenas e-mobilitetsanläggning i Aduna i Spanien. Anläggningen är den första i sitt slag i Europa. Foto: Irizar

Luxemburg satsar igen på företaget Irisars nollutsläppsbussar. Företaget Voyages Simon har beställt sex elbussar av Irizar. Det handlar om bussar av 12-metersversionen.

Irizars avdelning för elektrisk rörlighet kommer också att leverera övriga laddningsinfrastrukturen. Avtalet omfattar även underhålls- och reparationstjänster. Antalet Irizars bussar i Luxemburg ökar således till 27 stycken.

Izizars nollutsläppsbuss är utrustad med Irizar Group-teknik, både när det gäller elektronik och komponenter och när det gäller drivline. Batterier och laddningsinfrastruktur som är tillverkade av Irizars avdelning för e-mobilitet, innehåller en elmotor av Alconza.

Den senare har installerats istället för Siemens-elmotorn som finns monterad i den första Irizars elbussversionen. Bussen, som tillverkas i storlekar på 10,8, 12 och 18 meter, representerar faktiskt en omgestaltning av i2e-serien, som lanserades 2014.