Londons elektriska bussar förses med konstgjort ljud

Elektrisk elbuss i London. Införandet av ett speciellt ljud till elbussar är en följd av nya EU-regler. Förordningen påverkar också Storbritannien, även om landet håller på att lämna Europeiska unionen i samband med Brexit. Foto: press.zf.com/press

En del av Londons elektriska bussar kommer att producera ett konstgjort ljud redan under 2020 i syfte att varna människor för fordonens ankomst och därmed minska risken för möjliga olyckor. Ljudet (kallad Acoustic Vehicle Alerting System) har utvecklats av företaget Zelig Sound, en långvarig samarbetspartner för Transport för London, TFL.

Zelig Sound erbjuder olika slags ljudtoner och -rytmer beroende på om bussen startar, stannar eller kör vidare.

TFL har testat ljudets effekt i några månader i Tottenham-området. Från januari till juni kommer det att höras i närheten av cirka hundra fordon som trafikerar på olika linjer.

Ljudet kommer att användas av elektriska bussar när de kör med en hastighet på mindre än 20 kmh och då ska ljudnivån ligga på 56 dB, enligt europeiska bestämmelser. En studie som har gjorts av det amerikanska transportdepartementet visar att människor är 40 procent mer benägna att inte uppmärksamma en ankommande el- eller hybridbil än en med en bullrig förbränningsmotor.

Vid högre hastigheter kommer bullret som orsakas av bussens däck och genom luftrörelser att räcka för att fotgängarna ska kunna höra ett ankommande fordon.

Systemet Wired AVAS som ska adopteras i Londons elektriska bussar beskrivs på följande sätt:

- Själva ljudet - en elektronisk komposition - är en kort slinga som kommer att påslaget ständigt när en buss är i drift. När bussen står stationär, t.ex. vid hållplatsen ljuder ett mjukt ackord kontinuerligt med två rytmiska pulser. När bussen börjar röra sig spelas en enda ton i form av skarp C.

Det finns cirka 8000 dubbeldäckarbussar i London, däribland de ikoniska röda, och endast 200 av dem är elektriska så förändringen kommer att påverka endast en liten bråkdel av hela flottan.