Innovativa projekt med digitala lösningar får 11 miljoner kronor

Skapar säkerhet för autonoma system. Foto: Björn Hansson/Transportstyrelsen

Inom kort startar tolv innovativa projekt som använder digitala lösningar. Några exempel är enklare planering för gröna ytor i stadsplanering, självkörande bussar i kollektivtrafiken, app som minskar matsvinnet och matproduktion i boendemiljöer som skapar hållbara och levnadsvänliga städer. Projekten delar på drygt elva miljoner kronor.

Användningen av nya tekniska lösningar i stadsutvecklingen är ett sätt att anpassa samhället för att ha en hållbar stadsutveckling och att öka effektiviteten i stadens funktioner.

– Intresset är stort och de här projekten visar hur vi praktiskt kan använda digitaliseringens möjligheter. Vi har fått många fler ansökningar än vi kunnat bevilja och sammantaget vittnar de om nytänkande och kreativitet. Det är just det som är en del av poängen, att bryta tankemönster och vara kreativ, säger Müge Apaydin, projektledare på Naturvårdsverket.

Sedan 2016 har drygt 50 projekt fått stöd till förstudier som fokuserar på användning av ny miljöteknik. De omfattar många aspekter av staden som energiförsörjning, avfallshantering, byggande, transporter, vatten och avlopp, digitala verktyg, odling och ekosystemtjänster och stadsplanering. Ett tiotal projekt är slutförda och planerar att gå vidare till investeringsfasen. Totalt har cirka 68 miljoner fördelats. Stödet är ett uppdrag av regeringen och genomförs i samverkan med Boverket och Energimyndigheten.

Stödet till stadsinnovationer är en del av Naturvårdsverkets innovationsarbete där vi driver på utvecklingen för ökad användning av transformativa och hållbara lösningar för infrastruktur, hållbar stadsutveckling och klimatåtgärder.