Samordnade varutransporter till drygt 130 förskolor

Foto: Linköpings kommun

Idag startar de första samordnade varutransporterna av livsmedel till drygt 130 förskolor, skolor och boenden i Linköpings kommun. Under 2018 kommer ännu fler varugrupper att ingå i de samordnade varutransporterna.

Kommunens arbetsplatser tar emot en mängd varor varje vecka – allt från livsmedel till kontorsmaterial och städartiklar. Genom samordnade varutransporter minskar mängden tunga transporter, med minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet som följd.

– Samordnad varudistribution innebär att varorna levereras till ett och samma ställe, en samlastningscentral. Genom att samordna leveranserna räknar vi med att antalet transporter kan mer än halveras, säger projektledare Jörgen Svensson.

Transportföretaget GDL står för samlastningscentralen där alla leverantörer lämnar sina varor som därifrån körs ut till kommunens verksamheter. Idag påbörjas utkörningen av livsmedel till drygt 130 förskolor, skolor och boenden. Under 2018 läggs andra varugrupper som städartiklar och kontorsmateriel successivt på. Full utbyggt kommer över 400 kommunala verksamheter få sina transporter levererade via samlastningscentralen.

– Istället för 5-6 lastbilar kommer det nu en bil till en skola. Det blir en kraftig förbättring av trafiksäkerheten vid våra skolor och boenden. Att lastbilarna kommer att köras på biogas innebär att vi får både bättre luftkvalitet i staden och tar kliv närmare målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025, säger miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg.

Samlastningscentralen förväntas också förenkla för mindre lokala och regionala leverantörer att delta vid kommunala upphandlingar eftersom de bara behöver leverera varor till ett ställe.