Linköping utvecklar kombinerad mobilitet som tjänst

Utvecklar delningstjänster som elcykelpoolen LinBike. Foto: LinBike

Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner kronor för Linköpings nya mobilitetstjänst. Åtta aktörer ska tillsammans bygga en användarvänlig digital plattform för ökat hållbart resande. En app ska göra det enklare för Linköpingsborna att se utbudet av kollektiva och delade transporttjänster. Det ska också bli lättare att byta mellan och betala för kombinerade mobilitetstjänster.

Projektet sätter fingret på ett behov av nya lösningar för hur vi tar oss fram i staden. Den nya tjänsten ska samla flera transportslag och skräddarsy en resa utifrån användarens behov. Appen ska innehålla reseplanering, bokning, biljett, betalning och realtidsinformation för bland annat cykelpooler, hyrbilar, delningsbilar och kollektivtrafik. Genom att göra det enklare att kombinera flera transportslag blir staden mer tillgänglig, resurser utnyttjas mer effektivt samtidigt som det bidrar till Linköpings mål om en koldioxidneutralitet 2025.

– Den snabbt ökande digitaliseringen har möjliggjort en marknad för smartare mobilitetstjänster. Genom att integrera tjänster som parkeringsappen LinPark, tillsammans med delningstjänster som elcykelpoolen LinBike och kollektivtrafiken gör vi det smidigare för användarna att se utbuden och sänka tröskeln för att använda och kombinera dem, säger Matts Skeppstedt, marknads-och affärsutvecklare på Dukaten.

Linköping är den första kommunen i Sverige och en av de första i världen som tar ett helhetsgrepp kring det som kallas MaaS (Mobility as a Service) eller Mobilitet som tjänst. Det är ett unikt projekt som kan bli en mall och förebild för andra städer

– Det är fantastiskt att vi nu kan förverkliga den här tjänsten efter att i två år ha jobbat upp kunskap regionalt och skapat ett bra ekosystem av aktörer. Flera städer i Europa har redan visat intresse att följa Linköpings resa, säger Sandra Viktor på Science Park Mjärdevi som varit regional projektledare för det nationella initiativet, Sustainable Mobility Challenge, drivet av Energimyndigheten vars syfte är att öka kunskapen om, stimulera utvecklingen samt driva på implementeringen av mobilitetstjänster i Sverige.

Projektet inleds nu och kommer projektledas av Linköpings kommun och Sankt Kors. Maas-tjänsten kommer preliminärt lanseras i sommar, i samband med att Östgötatrafiken sjösätter nya avtal i Linköping.

– Kollektivtrafiken har en oerhört viktig roll i framtidens stad. För att få fler att lämna bilen hemma behöver det vara enkelt att kombinera kollektivtrafik med en palett av andra transportalternativ, utifrån kundens önskemål och behov, säger Sofia Malander, vd Östgötatrafiken.

Kyyti Group kommer att stå för den tekniska lösningen och Dukaten kommer långsiktigt att driva och utveckla mobilitetstjänsten efter att projektet avslutats i juni 2021.