Erlandsson Bygg och Elon i samarbete

Ulf Thorwalls, Erik Meuller och Fredrik Johansson

Avtalet avser vitvaror och installationer och gäller till och med 2019

Vitvarukedjan Elon, med 350 butiker över hela Sverige, har tecknat samarbetsavtal med Erlandsson Bygg. Fredrik Johansson, Elon-handlare med butiker i Göteborg, Falköping och Skövde, initierade kontakten med byggbolaget som nu resulterat i ett samarbetsavtal.

– Det känns extra roligt att vi tecknar avtal med ett bolag som Erlandsson Bygg, som precis som vi på Elon jobbar med lokal förankring, säger Fredrik Johansson.

Erlandsson Bygg är ett av Sveriges största byggbolag och har ett genuint kvalitetstänkande. Att valet blev Elonförklarar Erlandsson Byggs inköpschef Erik Meuller så här:

Erlandssons leverantörer är en viktig del i vår verksamhet och en nyckelfaktor för vår framgång. Vi på Erlandsson betraktar leverantörer som en integrerad del av vår verksamhet och en grundbult för lönsamma projekt som levereras inom överenskommen tid och som skapar värde för våra kunders verksamhet. Vi är därför mycket nöjda med det nya ramavtal som tecknats med Elon Group och känner oss trygga i att det kommer att skapa det ramverk som behövs för ett långsiktigt samarbete.