Fartyg tvingas lämna bränslerapport

Foto: Göteborgs Hamn

Den internationella handelsflottan måste lämna rapporter om varje fartygs bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Uppgifterna ska ges i ett nytt, obligatoriskt datainsamlingssystem, enligt ett beslut som tagits av FN:s sjöfartsorganisation IMO.

- Det är en viktig del i arbetet att skapa en hållbar sjöfart med lägre klimatpåverkan" säger infrastrukturminister Anna Johansson enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet. Kravet gäller fartyg över en viss storlek och gäller från 2018. IMO har också beslutat att den högsta tillåtna halten svavel i marint bränsle ska sänkas från 3,5 till 0,5 viktprocent. Sänkningen införs 2020. I Östersjön och Nordsjön finns redan gränsen 0,1 viktprocent. (TT)