Ökade godsmängder i Göteborgs hamn

Foto: Göteborgs hamn

Under 2015 ökade godsmängden i Göteborgs Hamns med drygt en miljon ton, från 37,1 ton 2014 till 38,2 ton 2015. Antalet skeppade bilar ökade med 29 procent, medan containervolymerna minskade med två procent. Det visar en ny sammanställning av godsvolymerna.

Under 2015 ökade hanteringen av bilar med hela 29 procent jämfört med föregående år. En delförklaring är Volvos goda resultat under året som gick.

– Volvos framgångar med XC90 är förstås en starkt bidragande faktor till ökningen på bilsidan. Mycket tyder också på att Volvos positiva trend håller i sig även in i 2016 i och med nya modeller och att leveranserna av XC90 till Asien förväntas sätta igång på allvar, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande..

Göteborgs Hamns 820 000 skeppade containrar under förra året innebar en nedgång med två procent jämfört med 2014.

En av orsakerna enligt Magnus Kårestedt är att de svenska containervolymerna totalt sett har minskat. Utöver det har containerterminalen genomfört ett intensivt investeringsprogram under året som påverkat servicen mot rederier och transportörer, menar han.

– Men jag är övertygad om att de förbättringsåtgärder som genomförts kommer att bära frukt under kommande år. Ett annat positivt tecken är att trafiken ökat i form av nya anlöp och större fartyg mot Asien i Göteborgs Hamn i slutet av 2015. Sammantaget gör det att jag ser på nästa år med tillförsikt.

I Göteborg finns också Nordens största allmänna energihamn där hälften av Sveriges råoljeimport tas in. I energihamnen hanteras bensin, diesel, asfalt och en mängd andra produkter. Totalt hanterades 21,1 miljoner ton olja under 2015, en ökning med tio procent jämfört med året innan.