Ny metod minskar väntetiden för hamnkranar

Surrning, den metod som används för att säkra gods på fartyget.. Foto: APM Terminals

Nya rutiner för kommunikation vid surrning har minskat kajkranarnas väntetider med uppemot 90 procent. Surrning är den metod som används för att säkra godset på fartyget. De flesta fartyg som anlöper till APM Terminals Gothenburg surrar sina containrar själva. Vi noterade att vi vid flera tillfällen fick vänta på att starta vår operation tills dess att surrningen var klar, vilket skapar stillestånd av kranar, maskiner och personal.

Genom att använda Lean, som används globalt över hela APM Terminals, kunde vi kunde vi hitta grundorsaken till problemet. Vi konstaterade att tydligare och mer exakt information till fartygens besättning om i vilken ordning surrningen ska släppas, minskar kranarnas väntetid med hela 90 procent, från 38 minuter till endast fyra.

I vilken ordning containrarna ska lossas, beror på flera olika faktorer, så som containrarnas vikt och positionering på fartyget.

– Jag är stolt över att se teamets starka fokus på kundnytta och effektivitet. Vårt arbetssätt med Lean har medfört ny kunskap och utvecklade lösningar som kraftigt har minskat kranens väntetid, säger Magnus Lundberg, COO på APM Terminals Gothenburg.