Nytt biljettsystem i Helsingfors metro höjde antalet passagerare

När H:fors västmetro togs i bruk minskade även fordonstrafiken på motorvägen västerleden mellan Helsingfors och staden Esbo. Foto: Länsimetro/Timo Kotineva.

I slutet av april 2019 togs systemet för zontariffer i bruk för kollektivtrafikbiljetter i Helsingfors huvudstadsregion.

Redan i juni kunde man observera en tydlig ökning i antalet passagerare från metrostationerna väster om Gräsviken. I Esbo är missnöjet med zonsystemet ändå påtagligt. Språngartade högre kostnader vid ”fel sida” av zongränsen irriterar en del resande.

Gruppchef Marko Vihervuori på Helsingforsregionens trafik anser att ökningen av passagerare som stiger på metron på stationerna i väster om Helsingfors inte kommer som en överraskning. 

När västmetron togs i bruk minskade även fordonstrafiken på motorvägen västerleden mellan Helsingfors och staden Esbo. Enligt specialforskare Pekka Räty vid Helsingforsregionen trafik HRT ligger minskningen i nuläget (juni 2019) på 4,1 procent.

Räty har på Yles begäran jämfört trafikmängden år 2017 och 2018. De senaste mätningarna är från veckorna 44-45 som jämfördes med siffror från året innan.

Siffrorna kommer från Hanaholmens mätningspunkt som är belägen på kommungränsen, och gäller person- och skåpbilars genomsnittliga vardagstrafik.

Ännu i januari 2019 var skillnaden mot fjolåret under en procent, så minskningen har skett gradvis.