Elbussen skall spela en ledande roll när det gäller Helsingfors utsläppsmål

Volvo 7900 Electric för Helsingfors. Bild: Volvo Buses

Driften av elbussar genererar inga lokala utsläpp eller utsläpp av växthusgaser, så de är viktiga när vi siktar på att minska utsläppen från kollektivtrafiken i Helsingforsregionen med mer än 90 procent till 2025 från 2010 års nivå.

Helsingforsregionens kollektivtrafikföretag HSL planerar att utöka antalet elbussar så att 2023 kommer cirka en tredjedel av de bussar företaget beställer att gå på el, vilket innebär cirka 400 bussar.

Hållbart producerad

Elbussarnas kraft ska vara hållbart producerad i de nordiska länderna, till exempel vind-, vatten- eller solel.

Elbussar har också fördelen att de inte orsakar buller och vibrationer som dieselbilar.

Elbussen i Finland

Totalt 82 stycken Volvo 7900 Electric elbussar kommer att levereras till tre olika städer i Finland. 61 av bussarna ska rulla i Helsingfors och de utgör Volva Bussars största order någonsin i landet.

Två andra order gäller 13 elbussar till Joensuu och åtta till Savonlinna, båda i östra Finland. Samtliga bussar kommer att ha låga golv för säker på- och avstigning.

- Det är glädjande att vi på kort tid har tagit hem tre order på elbussar till Finland. Vi är speciellt nöjda med den största ordern till Helsingfors, där vi nu etablerar en stark bas för våra kompletta elektromobilitetslösningar, säger Anna Westerberg, vd för Volvo Bussar, och tillägger:

- Vi accelererar våra ambitioner inom elektromobilitet och har kapacitet och kompetens att leverera både små- och storskaliga elektromobilitetslösningar till städer som vill ha rena och effektiva transportsystem.

Tyst och mjuk körupplevelse

I Helsingfors kommer 19 av Volvo 7900 Electric-bussarna att vara ledbussar. Samtliga bussar kommer att ha låga golv för säker på- och avstigning. Operatörerna har påpekat ytterligare fördelar, som exempelvis en tyst och mjuk körupplevelse. Ledbussarna kommer att laddas vid varje ändhållplats medan de övriga 42 bussarna kommer att laddas i depå.

En avgörande faktor för valet av Volvo Bussar som partner i Finland var företagets focus på säkerhet och pålitlighet, men även den gedigna erfarenheten av att implementera elektromobilitetslösningar inom kollektivtrafik.

Tavastehus är en av de första städerna i Finland som kräver helt elektriska bussar och leveransen av åtta Volvo 7900 Electric är stadens första elbussar. De tas i trafik i början av 2023. 

- Vi stödjer Tavastehus fullt ut när de nu tar sina första steg för att elektrifiera sina bussar. Allt fler städer jorden runt har som mål att bli nollutsläppsstäder, Zero Cities, och dessa order visar att Volvo Bussar har en stark position när det gäller att stödja den utvecklingen i Finland, säger Petteri Reku, Volvo Bussar, Country Manager, Finland.

Bussarna till Joensuu tas i trafik under sommaren och de som levereras till Helsingfors under hösten.

Källa: Volvo Bussar