Catena bygger ut i Rosersberg

En tillbyggnad om 7 500 kvm kommer att ske på en av Catenas befintliga logistik-anläggningar i Rosersberg. Fot: Catena

Catena investerar totalt 65 mkr i fastigheten Rosersberg 11:81 som byggs ut med 7 500 kvadratmeter. På så sätt skapas ytterligare lager- och logistikyta för tredjepartslogistikföretaget Speed Logistics som är hyresgäst. Efter investeringen som även innefattar modernisering av befintliga lokaler så rymmer fastigheten drygt 30 000 kvadratmeter.

Vi på Catena är glada att fortsätta vårt redan framgångsrika samarbete med Speed Logistics och på bästa sätt kunna bidra till deras flexibla lager- och distributionslösningar, säger Catenas Regionchef i Stockholm Maths Carreman.

– Tillbyggnaden tillsammans med Catena i Rosersberg ger Speed möjligheten att erbjuda fler kunder moderna 3PL- och e-handelslösningar i ett strategiskt läge i Stockholmregionen, säger Björn Tallén, vd på Speed Logistics i Stockholm.

Hyresavtalet har förlängts till 2030 i samband med om- och tillbyggnaden som ska stå klar under våren 2020.