Förvärvar RoPax-fartyg i Japan

Foto: Stena

Stena RoRo har köpt färjan Yamato från det japanska rederiet Hankyu Ferry.  Fartyget kommer att byggas om på ett varv i Europa och fullt ut anpassas till europeisk standard för att sedan chartras ut. Ombyggnationen påbörjas våren 2020 och färjan beräknas börja gå i trafik under sommaren.

– Detta är ett typiskt Stena RoRo-projekt. Vi designar och bygger om fartyg för att genom anpassning och flexibilitet möta kundens specifika behov. Det är vad vi kallar "Stenability”, kommenterar Mikael Abrahamsson, Conversion and project Manager Stena RoRo.

”På den europeiska marknaden är efterfrågan större än tillgången på den här typen av fartyg varför  vi har sonderat den asiatiska marknaden och då framför allt Japan”, avslutar Per Westling, vvd Stena RoRo. 

Fakta: Längd 195 m; Bredd 26,4 m; Djupgående 6,85m; Fart 23,5 knop; Lastmeter 2 350, Byggnadsår 2003