Castellums logistiklokaler på Långeberga fullt uthyrt

Långeberga har två år i rad utsetts till Sveriges bästa logistikläge. Foto: Castellum

Castellums projekt i Långeberga består av två moderna byggnader för logistik, lager och lättare industri. Efterfrågan på moderna logistiklokaler i Helsingborg är stor och, med uthyrningen till Alex Andersen Ølund är byggnaderna med namnet Drevet nu fullt uthyrt.

Castellums satsning ”100 på sol har nått drygt halvvägs i ambitionen att anlägga minst 100 solcellsinstallationer till 2023. De två solcellsanläggningen på Drevet blir Castellums näst största hittills på cirka 20.000 kvadratmeter med en kapacitet på ungefär 1.900 kWh och ger byggnaderna en mycket hög miljöprestanda.

Den senast tillkomna hyresgästen är Alex Andersen Ølund som nu hyr in sig i Castellums nya lokaler på Långeberga, Helsingborgs bästa logistikläge. Med sin strategiska placering utmed E6 uppnås effektiva distributionsvägar till södra Skåne, Göteborg, Stockholm och resten av landet.

Vi är stolta över vår toppmoderna anläggning och det attraktiva läge vi kan erbjuda våra kunder. Det är stor efterfrågan på den här typen av lager och logistiklösningar i detta område. Det är glädjande att så framstående aktörer väljer vår anläggning för sin fortsatta Sverigesatsning, säger Michael Stensson.

Alex Andersen Ølund är ett av Danmarks ledande logistikföretag med specialitet att transportera blommor, frukt och grönsaker och andra temperaturkänsliga produkter. Man kommer att hyra en byggnad om 12 000 kvadratmeter. Alex Andersen Ølund levererar till stora delar av Europa. Tack vare lång erfarenhet och bred kompetens har man blivit Nordens största blomstertransportör och bland de ledande i Europa. Expansionen i Långeberga är en av företagets största historiskt i Sverige.

Långeberga har två år i rad utsetts till Sveriges bästa logistikläge. Området genomgår omfattande expansion och Castellums nysatsning är en viktig del i denna tillväxtresa.