Stendörren expanderar i Köpenhamnsområdet

Stendörrens bestånd i Köpenhamnsregionen består av sju fastigheter. Foto: Stendörren

Stendörren Fastigheter har  förvärvat lagerfastigheten Kirstinehöj 12, Kastrup från en privat säljare. Fastigheten kompletterar Stendörrens befintliga bestånd i Köpenhamnsregionen väl.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 20 miljoner danska kronor motsvarande cirka 28 miljoner svenska kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1 716 kvadratmeter.

Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst på ett hyresavtal som löper till och med juni 2032. Efter förvärvet består Stendörrens bestånd i Köpenhamnsregionen av sju fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 27 000 kvadratmeter.