Logistea förvärvar logistikfastighet i Hylte

Fastigheten i Hylte utgör ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea. Foto: Logistea

Logistea har förvärvat en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland med ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 22 600 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,6 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är åtta år.

Affären finansieras genom en emission av 848 594 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 33,00 kronor per aktie, banklån och kontant betalning. Fastigheten är strategiskt belägen med ett starkt kommunikationsläge längs riksväg 26 mellan E4:an och E6:an med närhet till Halmstad. Ankarhyresgäst i fastigheten är Gnotec Sweden.

– Förvärvet av denna fastighet i Hylte med stark intjäning stärker Logisteas intjäningsförmåga och kassaflöde. Den utgör ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj och ligger i linje med vår förvärvsstrategi att förvärva fastigheter med stabila hyresgäster och lång återstående kontraktslängd, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till cirka 2 900 miljoner kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 46 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 400 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 250 000 kvadratmeter.