Logistea köper fastighet i Svenljunga

Logistea har en aktiv förvärvsstrategi i västra Sverige. Foto: Logistea

Logistea har förvärvat och tillträtt en lager- och industrifastighet i Lockryd i Svenljunga till ett fastighetsvärde om 90 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,6 miljoner kronor och driftnetto till 5,4 miljoner kronor. Fastigheten i Lockryd är attraktivt belägen i den expansiva Boråsregionen. Säljaren är Arom-Dekor Kemi som samtidigt tecknar ett 15-årigt hyresavtal på hela den uthyrningsbara arean, vars produktion och förpackning till största del sker i fastigheten.

Fastigheten har ett utmärkt läge med närhet till flera europavägar och består av cirka 27 700 kvadratmeter markyta samt 10 585 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Majoriteten av uthyrningsbar yta utgörs av om- eller tillbyggnad som skett under 2021.

– Logistea har en aktiv förvärvsstrategi i västra Sverige och vi ser en stor potential till fortsatt tillväxt i regionen. Extra glädjande är det också att vi med förvärvet även får förtroendet att teckna ett 15-årigt hyresavtal med ett stabilt och växande företag som Arom-Dekor, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logistea finansierar köpet genom kontant betalning samt banklån.