SLP förvärvar logistikfastighet och gör jätteuthyrning

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvadratmeter. Foto: SLP

SLP har ingått avtal om  förvärv av fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1. Fastigheten har ett utmärkt logistikläge direkt invid E4:n mellan Värnamo och Jönköping. Förvärvet har tillträtts av SLP. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvadratmeter, med potentiell möjlighet till ytterligare byggnation inom fastigheten. Förutom ett par mindre uthyrningar till Trafikverket och Kinnarps är fastigheten för närvarande tomställd.

I samband med transaktionen tecknar SLP ett nytt avtal om uthyrning av samtliga vakanta ytor om cirka 13 000 kvadratmeter inom fastigheten till Strömslunds Industrier. Hyresavtalet löper på 10 år.

Peter Strand, vd på SLP, kommenterar affären:

" Vi förvärvar en fastighet som har ett fantastiskt logistikläge direkt invid E4:an, men som under en tid har dragits med stora vakanser. Vi är därför mycket glada över att kunna teckna ett nytt långt hyresavtal med Strömslunds, vilket medför att samtliga ytor inom fastigheten nu är uthyrda. Affären visar på nytt på SLP:s styrka i att utveckla fastigheter och hitta potential i befintliga objekt”.