Västsvenskar vill se mer satsningar på kollektivtrafik

En attitydundersökning visar att två av tre västsvenskar vill se mer satsningar på kollektivtrafik. Foto: Eddie Löthman

Invånarna i Västsverige vill att det satsas mer på kollektivtrafik och en majoritet vill se ny lagstiftning som gör att fler börjar resa hållbart. Samtidigt är bilens ställning fortsatt stark. Det visar Västtrafiks årliga attitydundersökning, Hållplats 2021, som är gjord bland medborgarna i Västra Götalandsregionen.

För fjärde året i rad har Västtrafik frågat 4 000 västsvenskar hur de ser på sitt resande idag och i framtiden. Två av tre svarar att de vill att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken. En majoritet av de tillfrågade, 52 procent, välkomnar nya lagar och regler som gör att fler reser på ett hållbart sätt. 62 procent tycker att arbetsgivaren borde subventionera periodbiljetter för kollektiva resor.

– Vi ser att många uttrycker en önskan om hjälp att göra hållbara val när det kommer till resor. Det tycker jag är tydlig signal till beslutsfattare och andra aktörer, inklusive oss, att kraftsamla för att tillsammans skapa en snabb omställning, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Allt fler tror på ett ökat resande med kollektivtrafik de kommande åren. I årets undersökning är det 50 procent som tror på ett ökat resande med kollektivtrafiken, att jämföra med 41 procent 2020. 

Hållplats 2021 visar dessutom en stark vilja att förflytta sig av egen maskin, 51 procent svarar att de vill gå mer och 58 procent att de vill cykla mer.

– Det är glädjande att fler tror att resandet med kollektivtrafiken kommer öka de kommande åren och att en majoritet också vill gå och cykla mer. I ljuset av klimatrapporten från IPCC nyligen så känns det särskilt relevant och aktuellt, säger Lars Backström.

Andelen som tror på ett ökat resande med egen bil har fördubblats sedan innan pandemin. 24 procent svarar att de tror att fler kommer resa med bil i framtiden, 2019 var siffran 12 procent.