Testar världens första trådlösa elväg

Vy Flygbussarna först ut att köra buss i verklig drift på trådlös elväg. Foto: Flygbussarna

Vy Flygbussarna är partner i projektet Smartroad Gotland, ett samverkansprojekt som finansieras av Trafikverket för att uppnå de svenska klimatmålen. I och med sin medverkan kan Vy Flygbussarna i sommar bli det första företaget i världen som kör buss i verklig drift på trådlös elväg. Mellan Visby flygplats och Visby stad har nu en 1,6 kilometer lång trådlös elväg för tunga fordon installerats. Elvägen baseras på induktiv teknik som läggs under vägbanan och gör att fordonen kan laddas under färd. Det är det israeliska företaget ElectReon AB som har utvecklat denna nya teknik för att minska behoven av fossila bränslen för tunga transporter. Smartroad Gotland är ett så kallat ”förkommersiellt demonstrationsprojekt” som ska bygga kunskap och skapa möjligheter för kommande utbyggnad av elvägar i Sverige

– Vi vill vara med och testa nya tekniker som kan ge minskad miljöpåverkan och är väldigt glada över att vara en del av Smartroad Gotland. Vi tror starkt på samarbete mellan olika aktörer för att bygga kunskap och skapa förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Zakaria Abna-Aissa, Affärschef för Vy Flygbussarna.

Sedan 2011 har Vy Flygbussarna trafikerat sträckan Visby flygplats och Visby Centrum och sommaren 2021 planeras elbussen att sättas i trafik på denna sträcka för att testa den nya tekniken. Då blir det även möjligt för kunder att vara först ut att åka buss på världens första trådlösa elväg.

– Vi är väldigt glada för samarbetet med Vy Flygbussarna. Att som en del i projektet kunna erbjuda resenärer att åka en elektrisk buss som laddas under färd med senaste tekniken känns värdefullt, säger Håkan Sundelin, Projektledare och Nordenchef ElectReon.

Vy Flygbussarna har alltid haft ett starkt miljöfokus, bland annat var de först ut i branschen med att testa rapsolja som bränsle och sedan två år tillbaka är hela deras bussflotta 100% fossilfri.

– Smartroad Gotland är ett projekt där vi ser en stor möjlighet att kunna få fram ny teknik som bidrar till mindre miljöpåverkan vad gäller tunga fordon. För att komma framåt måste vi kunna testa ny teknik i verklig drift och det är vårt bidrag i detta projekt. Att testa nya saker och ligga i framkant är en del av Vy Flygbussarnas dna, säger Zakaria Abna-Aissa, affärschef på Vy Flygbussarna.