Höga punktlighetssiffror för pendeltågen

I september landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Foto: MTR

Pendeltågens historiskt höga punktlighetssiffror fortsätter. I september landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Det är något lägre än i augusti men en hel procent bättre än i september 2019. Punktligheten påverkades främst av infrastrukturfel, som stod för mer än hälften av förseningarna.

September är den sjunde av årets nio avklarade månader under vilka pendeltågens punktlighet legat på över 95 procent. Trots flera stora infrastrukturella utmaningar landade månadens punktlighet på drygt 96 procent*.

— Det är månader som denna som vi verkligen kan se hur viktigt det är att ha en nära dialog och gott samarbete med övriga aktörer inom järnvägen, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen. Vi ser att drygt 50 procent av förseningarna berodde på infrastrukturella problem. Samtidigt kan vi också konstatera att punktligheten trots det är högre än samma månad förra året. Tack vare gott samarbete med Trafikverket får vi alltså upp punktlighetssiffrorna eftersom felen kunnat avhjälpas mer effektivt, något som känns glädjande och är bra för dem vi finns till för, resenärerna.

De främsta orsakerna till förseningar har i september varit infrastrukturproblem och olyckor/tillbud/yttre faktorer. Mer än hälften av förseningarna kunde tillskrivas infrastrukturella utmaningar (53,6 procent) medan den senare kategorin, olyckor/tillbud/yttre faktorer, stod för knappt 18 procent av förseningarna.