Helsingborgs Hamn utvecklar autonoma transporter

Autonoma transporter är en del av framtiden. Karta: Helsingborgs Hamn

Innovationspartnerskap. Så heter den obeprövade upphandlingsformen som är aktuell för autonoma transporter i Helsingborgs Hamn. Upphandlande myndigheter/enheter får ingå ett innovationspartnerskap med privata företag om de har behov av en innovativ vara eller tjänst som inte redan finns tillgänglig på marknaden. Helt enkelt för att lösningen inte är utvecklad. Eller kanske inte ens uppfunnen. Hittills har två innovationspartnerskap annonserats i Sverige sedan införandet. Helsingborgs Hamn har nu gjort det tredje.

För att kunna vara med längst fram måste man våga. Och för Helsingborgs Hamn är siktet inställt på att bli Nordens mest moderna hamn. Autonoma transporter är en del av framtiden och här ska Helsingborg vara med från början. Det är just där man befinner sig nu. I början av en spännande upphandling som förhoppningsvis kommer leda till nya innovationsrika lösningar för framtidens transporter. Processen inleddes med en ansökningsinbjudan.

– Lite förenklat kan man säga att den inledande ansökningsinbjudan innehöll information om att hamnen i Helsingborg vill utveckla något som inte finns, i detta fallet autonoma transporter och en förfrågan om vem eller vilka som vill vara med och ta fram dessa. Mest som en första intresseanmälan, berättar Mats Fernebrand som är arbetar med upphandling i Helsingborgs Hamn.

Egentligen går det inte att säga så mycket mer om vilken typ av transporter som eftersöks, vilket också är anledningen till den valda upphandlingsformen. Men att det ska vara någon form av transport för containrar och att driften ska vara fossilfri är två måsten. Utvecklingen på området springer fram och hela branschen tittar på olika typer av självkörande transporter.

Innovationspartnerskapet ska gå hand i hand med och delas upp i etapper som följer forsknings- och innovationsprocessen. Ett förfarande som ger möjlighet att lösa saker tillsammans, avsluta om det inte går som planerat och skapa en öppenhet som alla deltagare tjänar på. Förhoppningsvis tecknas ett avtal med antingen en eller flera leverantörer. Under förutsättning att slutprodukten motsvarar förväntningarna och de maximala kostnader som parterna har kommit överens om sker slutligen en investering från en eller flera av leverantörerna.

– Upphandlingsformen öppnar upp för helt nya typer av tillvägagångssätt. Att tänka nytt, använda framtidens teknik och främja innovation för att skapa en modern och hållbar hamn. Förhoppningsvis kommer vi att teckna kontrakt senast i september och ha ett pilotprojekt igång under Q3 2021, gärna tidigare. Men saker måste samtidigt få ta sin tid och ska inte stressas fram. Det är minst sagt en spännande resa vi har påbörjat, säger Mats Fernebrand.