Meyers varv i Åbo levererar kryssningsfartyg med metanoldrift till TUI Cruises

Miljöpåverkan av kryssningsfartyg har länge varit en het debatt, särskilt med tanke på deras utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Det har lett till ökad efterfrågan på mer miljövänliga lösningar, såsom användning av renare bränslen som metanol och teknik för minskade utsläpp, vilket Mein Schiff 7 är ett exempel på. Foto: Meyer Corporation

Meyers varv i Åbo har nyligen överlämnat Mein Schiff 7 till TUI Cruises, vilket är det första fartyget från varvet som är förberett för metanoldrift. Det är också det sjunde fartyget som Meyer Turku byggt för TUI Cruises.

Mein Schiff 7 skiljer sig från sina föregångare genom att det endast kommer att drivas på lågsvavligt marint dieselbränsle (med maximalt svavelinnehåll på 0,1%). Fartyget är utrustat med en landströmsanslutning och katalysatorer och kan också drivas på metanol, vilket i framtiden kan göra dess drift nästan helt koldioxidneutral.

Innovativt fartyg med låga utsläpp

Mein Schiff 7 är registrerat i Malta och har en bruttotonnage på 111 500. Det har kapacitet att ta emot 2 894 passagerare och är 316 meter långt.

Överlämningsceremoni med positiva tillbakablickar

Vid överlämningsceremonin närvarade TUI Cruises VD Wybcke Meier och CFO Frank Kuhlmann, samt Meyer Turkus VD Tim Meyer och projektchef Tom Degerman. Wybcke Meier reflekterade över det framgångsrika samarbetet med Meyer Turku som började för tio år sedan då de förvärvade sitt första Blu Motion-klass fartyg.

Sedan dess har sex fartyg byggts fram till 2019, och samarbetet har varit framgångsrikt. Tim Meyer uttryckte stolthet över det långvariga och nära samarbetet som gjorde denna leverans möjlig på mindre än två år efter det att stålskärningen påbörjades den 14 juni 2022.

Mein Schiff 7 på första resa

Fartyget fortsätter till Kiel, där de första passagerarna stiger ombord.

Om kryssningsfartyg

Kryssningsfartyg är stora passagerarfartyg som används främst för nöjesresor. Dessa fartyg är utformade för att erbjuda passagerarna maximal komfort och inkluderar ofta en mängd olika bekvämligheter som restauranger, barer, teatrar, pooler och andra rekreativa faciliteter.

Ett växande antal rederier fokuserar nu på hållbarhet och innovativa lösningar för att minska sin miljöpåverkan.

Källa: Meyer Turku

 

 

 

 

4