Ökad sjötrafik och vindkraft kräver ny isbrytning - nytt samarbete i Östersjön

En grupp finska isbrytare i Helsingfors. Foto: WanderingTrad/Wikipedia Commons

Östersjön hanterar 15 procent av världens sjötrafik med cirka 2 000 handelsfartyg i området. Denna intensiva trafik ökar i både antal och storlek. Sverige, Finland och Estland samarbetar nu för att analysera isbrytningens förändrade förutsättningar, då sjötrafiken är beroende av isbrytning. 

Sverige, under ledning av Sjöfartsverket, forskar tillsammans med Finland och Estland om framtidens isbrytning i Östersjön. Målet är att utveckla säkra, förutsägbara, kostnadseffektiva och hållbara isbrytningslösningar för att garantera fungerande sjötransporter till hamnarna.

Anpassning till Trafikmönster

Isbrytning måste ständigt anpassas till förändrade trafikmönster. Utan effektiv isbrytning kan vissa hamnar i Norrland vara stängda upp till 130 dagar om året, vilket skulle påverka handeln negativt.

Utmaningar med Vindkraft

En särskild utmaning är områden med planerad havsbaserad vindkraft. Dessa kräver anpassade isbrytningstekniker för att säkerställa både vindkraftverkens och sjötrafikens funktion.

Sverige, Finland och Estland investerar i forskning för att möta framtidens isbrytningsutmaningar och säkerställa hållbar sjötrafik i Östersjön.

− Det planeras för många vindkraftsparker samtidigt som behovet av isbrytning ökar i Östersjön. Hur isbrytarna ska samspela med vindkraftsetableringar i området är en viktig fråga det här projektet ska titta närmare på, säger Fredrik Backman, ordförande i styrgruppen och Rederidirektör på Sjöfartsverket.

Framtidens Isbrytare

Projektet ska också undersöka hur nya isbrytare, både av mindre och större storlek, kan möta framtidens behov av isbrytning. Både Sverige och Finland har en ålderstigen flotta som behöver förnyas.

− Vi kommer exempelvis att titta på hur mindre isbrytare skulle kunna vara utformade för att göra jobbet effektivt och samtidigt kosta mindre både att bygga och köra. Det skulle också vara snällare mot miljön, säger Fredrik Backman.

Informationsdelning och Kompetensutveckling

För att förbättra säkerhet och redundans ska projektet också titta på hur informationsdelning mellan länderna kan utvecklas. Kompetensutvecklingen hos besättningarna ska säkras genom att bland annat utveckla simulatorer för att öva på alla typer av förhållanden och scenarion.

Källa: Sjöfartsverket