Ukrainska järnvägarna ökade godstransporterna under året med 30 procent

Exportvolymerna uppgick till 38 miljoner ton, vilket är 57 procent högre än året innan. Foto: Ukralitznya

Ukrainska järnvägarna (UZ) når framgångar från år till år genom att öka sina godstransporter i år med 30 procent. Tillväxten gäller fraktvolymer från januari till maj. Exportvolymerna ökade ännu mer med 57 procent.

Den totala transporterade godsvolymen under de första fem månaderna 2024 uppgick till 75,4 miljoner ton. Trots kriget är det en tillväxt på 30 procent jämfört med 2023.

- Vi säkerställer ett stabilt arbete och full transport av kommersiellt gods. Enligt resultaten från 5 månader har vi ganska betydande indikatorer både i den totala transportvolymen och i den strategiska exportförbindelsen för landet. Framför allt ökade spannmålsexporten med 39 procent jämfört med förra året. Vi är redo att fortsätta att bidra till landets ekonomi och affärsbehov inom transport, säger Evhen Lyashchenko, VD för UZ.

Exportera trafikledningar

Exporttrafiken tog den största delen av UZ:s transportvolymer med 38 miljoner ton, vilket följs av inrikestrafik med 32,9 miljoner ton. UZ importerade 4,3 miljoner ton varor under de första fem månaderna 2024.

Järn- och manganmalm var de största bidragsgivarna till transportvolymerna med 19,3 miljoner ton. UZ transporterade 18,8 miljoner ton last, 11,5 miljoner ton stenkol och 10,8 miljoner ton byggmaterial.

Källa: Ukrainska Järnvägarna