Utmaningarna ökar för Neste genom försämrad lönsamhet i förnybara produkter

Tankning vid Neste-station. Foto: Neste

Den branschledande finländska bränsleproducenten Neste upplever för närvarande betydande turbulens i sin resultaträkning och har meddelat stora förändringar i företagsledningen. Aktien, som länge varit populär bland inhemska investerare, har förlorat hälften av sitt värde det senaste året trots att den fortfarande toppar barometern för inhemska investeringar.

– Fokus ligger på förnybara produkter vars konkurrenskraft är avgörande för Nestes fortsatta lönsamma tillväxt, framhäver företaget.

Nestes huvudprodukter inom det förnybara segmentet, förnybar diesel och flygbränsle, framställs från diverse råmaterial såsom avfall och restprodukter.

Negativ vinstvarning påverkar förtroendet

Neste, som är världens största tillverkare av förnybar diesel och flygbränsle, står inför hårdnande konkurrens då nya aktörer och ökad produktionskapacitet leder till överskott på marknaden. Trots en förväntad global ökning av efterfrågan på förnybara produkter de kommande åren, befinner sig företaget i en svår marknadssituation och utfärdade nyligen en negativ vinstvarning. Den reviderade prognosen för förnybara produkters försäljningsmarginal för året är nu 480-650 dollar per ton, jämfört med den tidigare prognosen på 600-800 dollar per ton.

– En sådan snabb justering av årets försäljningsmarginal väcker frågor om företagets förmåga att förutse marginaler på årsbasis, kommenterar Petri Gostowski, huvudanalytiker vid Inderes.

Den svaga marknaden och betydande prisfall på biobränslecertifikat och bioticketer i Nordamerika, samt det sjunkande priset på fossildiesel, som ofta spelar en stor roll i prissättningen av förnybar diesel, är huvudorsakerna till den minskade marginalen.

Förnybar energi som kassako

Förnybara produkter har varit en lönsam källa för Neste tack vare höga försäljningsmarginaler. Förra året uppgick den jämförbara försäljningsmarginalen för förnybara produkter till 863 dollar per ton. Under årets första kvartal föll denna siffra till 562 dollar, vilket visar på en betydande förändring.

– Om de globala tillväxtprognoserna håller kan marknaden gå från nuvarande överskott till underskott. Det är inte otänkbart att försäljningsmarginalerna kan återgå till fjolårets nivåer om marknaden stramas åt, men man kan inte grundligt räkna med det, analyserar Gostowski.

VD-byte och framtidsutsikter

Neste meddelade nyligen ett kommande VD-byte. Matti Lehmus, som lett företaget i två år, kommer att ersättas av Heikki Malinen från Outokumpu, som också har suttit i Nestes styrelse.

– VD-byten är oftast ett tecken på misslyckanden inom vissa områden. När företagets värde utvecklas negativt är det vanligt att ledningsförändringar sker. Dock är marknadsförhållandena, som ledningen inte kan påverka, en stor faktor, påpekar Gostowski.

Heikki Malinen kommer att påbörja sin tjänst som VD senast i november.

Källa: Nyhetssajten Verkkouutiset